Wie we zijn?

Sarah en Marieke zijn beiden psychiatrisch verpleegkundigen met + 10 jaar professionele ervaring.

Ze zijn beiden ( plus-/pleeg-) ouders van kinderen met een zorgnood.

Er is sinds enkele jaren een groeiende nood aan opvolging ,ondersteuning en psycho-educatie. Van daaruit hebben zij dit project opgericht.

Welkom bij Project ' BinnensteBuiten '.


Onze studies en bijscholingen op een rij :

Algemeen :

 • Verpleegkunde , afstudeerrichting psychiatrie. (Marieke & Sarah)
 • Opvoedkunde, pedagogisch begeleider, Jeugd- en Gehandicaptenzorg. (Marieke)

Bijscholing Autisme :

 • Opleiding Relaxatietherapeut : Kenniscentrum 'Open Mind', Gent. (Marieke)
 • Bijscholing relaxatie : (Sarah)
 • Losse bijscholingen via Autisme Centraal, Vlaamse Vereniging voor Autisme,... (Beiden)
 • Autisme,op zoek naar verbinding. Gegeven door Hilde De Clercq, Marc Willems & Joost Devriese. (Beiden)
 • Auticoach , CVA . (Sarah)
 • Vroegsignalering van Autisme Spectrum Stoornissen. (Beiden)
 • Expertenpanel van AWA – Academische Werkplaats Autisme. (2019 - Marieke )
 • Pathological Demand Avoidance ( PDA Autisme ) , COE. ( Marieke )
 • Autismevriendelijke psychiatrische hulpverlening , Autisme Centraal ( 2023 - Marieke )

Bijscholing trauma :

 • Trauma : Fight, Flight, Freeze en alle andere traumareacties door Lieve Van Beeck. (Beiden)
 • Trauma informed care voor vluchtelingen met jonge kinderen door IMH NL. (Beiden)
 • Basisopleiding ' kindreflex ' in de GGZ, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. (Marieke) 

Bijscholing ontwikkeling van het kind :

 • Door de ogen van het kind ,door Dr. Binu Singh. ( Marieke )
 • Identifying and Responding to Developmental Delay in Young Children, Stanford Medicine. (Marieke)
 • Congres van het kind, kPNI Belgium. (Marieke)

Referentietitels :

 • Referentietitels : Diabetologie, Wondzorg (beiden) & Palliatieve zorgen (Sarah).

Bijscholing oplossingsgericht werken :

 • Oplossingsgericht werken met chronische aandoeningen, Korzybski. (Marieke)
 • Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. 12-daagse opleiding: 'de kracht van het kleine verschil', Oplossingsgericht Centrum vzw. (2023-Marieke)

Onze community : De Wonderboon 

https://www.facebook.com/DeWonderboon