Wie we zijn?

Sarah en Marieke zijn beiden psychiatrisch verpleegkundigen met + 14 jaar professionele ervaring.

Ze zijn beiden ( plus-/pleeg-) ouders van kinderen met een zorgnood.

Sinds enkele jaren is er een groeiende vraag naar opvolging ,ondersteuning en psycho-educatie bij kinderen en jongeren met een ontwikkelingsproblematiek of een zorgnood. 

Wij werken onder supervisie of zelfstandig, afhankelijk van het traject.

Welkom bij Project ' BinnensteBuiten '.Vorming:

Enkele keren per jaar voorzien we een vorming rond een specifiek onderwerp.

Volg de Facebook-pagina voor meer informatie.


Artikels:
Marieke schrijft elk jaar enkele artikels voor het VVA magazine.

https://autismevlaanderen.be/zoeken?search_api_fulltext=marieke+uleyn


Onze community : De Wonderboon 

https://www.facebook.com/DeWonderboon