Wie we zijn?

Sarah en Marieke zijn beiden psychiatrisch verpleegkundigen met + 10 jaar professionele ervaring.

Ze zijn beiden ( plus-/pleeg-) ouders van kinderen met een zorgnood.

Sinds enkele jaren is er een groeiende vraag naar opvolging ,ondersteuning en psycho-educatie bij kinderen en jongeren met een ontwikkelingsproblematiek of een zorgnood. 

We proberen met ons project tegemoet te komen aan de gezinnen die behoefte hebben om iets vroeger gezien te worden door een psychiatrisch hulpverlener of opvoedkundige.

Welkom bij Project ' BinnensteBuiten '.


De studies en bijscholingen samengevoegd en samengevat :

Algemeen :

 • Verpleegkunde , specialisatie psychiatrie. 
 • Opvoedkunde, (ortho-)pedagogische begeleiding.

Bijscholing A.S.S. :

 • Opleiding relaxatietherapeut : Kenniscentrum 'Open Mind', Gent. 
 • Bijscholing relaxatietherapie.
 • Losse bijscholingen via Autisme Centraal en de Vlaamse Vereniging voor Autisme.
 • Autisme,op zoek naar verbinding. Gegeven door Hilde De Clercq, Marc Willems & Joost Devriese. 
 • Auticoach , navorming.
 • Vroegsignalering van Autisme Spectrum Stoornissen, IHM NL.
 • Expertenpanel van AWA – Academische Werkplaats Autisme. 
 • Pathological Demand Avoidance ( PDA Autisme ) , COE. 
 • Mental wellbeing in children, NSA.
 • Understanding Autism, NSA.
 • Autismevriendelijke psychiatrische hulpverlening , Autisme Centraal (2023)

Bijscholing trauma :

 • Trauma : Fight, Flight, Freeze en alle andere traumareacties door Lieve Van Beeck. 
 • Trauma informed care voor vluchtelingen met jonge kinderen door IMH NL. 
 • Basisopleiding ' kindreflex ' in de GGZ, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. 

Bijscholing ontwikkeling van het kind :

 • Door de ogen van het kind ,door Dr. Binu Singh. 
 • Identifying and Responding to Developmental Delay in Young Children, Stanford Medicine. 
 • Congres van het kind, kPNI Belgium.

Relevante referentietitels in de verpleegkunde :

 • Referentietitels : diabetologie, palliatieve zorgen.

Bijscholing oplossingsgericht werken :

 • Oplossingsgericht werken met chronische aandoeningen, Korzybski.

Bijscholing " Rust in ouderschap."

 • Cursus executieve functies.
 • Cursus angst de baas.
 • Cursus minder boos, meer rust.
 • Programma rust in ouderschap.Ter info :
Wat is, wat doet een psychiatrisch verpleegkundige?

Als psychiatrisch verpleegkundige heb je te maken met mensen bij wie hun functioneren wordt beïnvloed door psychische problemen.

Je begeleidt patiënten met uiteenlopende psychische problemen zoals een verslaving, anorexia nervosa, een persoonlijkheids- of angststoornis of depressie.

Tijdens de begeleiding en zorg die jij biedt, probeer je ervoor te zorgen dat een patiënt weer zelfstandig kan functioneren.

Je werkt op alle mogelijke diensten.

Er zijn algemene diensten zoals crisisinterventie, opnamediensten en verdergezette behandeling.

Maar ook afdelingen die zich richten op specifieke doelgroepen :

 • kinderpsychiatrie,
 • psychosenzorg,
 • depressiekliniek,
 • ouderenpsychiatrie,
 • mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen,
 • forensische psychiatrie,
 • verslavingszorg,...

Vorming:

Enkele keren per jaar voorzien we een vorming rond een specifiek onderwerp.

Volg de Facebook-pagina voor meer informatie.


Artikels:
Marieke schrijft elk jaar enkele artikels voor het VVA magazine.

https://autismevlaanderen.be/zoeken?search_api_fulltext=marieke+uleyn


Onze community : De Wonderboon 

https://www.facebook.com/DeWonderboon