Onderwijs

Hebt u als leerkracht, als CLB of als directeur de behoefte aan wat extra ondersteuning?

Wij kunnen u ondersteunen op vlak van :

  • psycho-educatie.
  • intervisie.
  • omgaan met... een leerling, een ouder, een dienst.
  • vragen rond diagnostiek en aanpak.
  • zorgen rond de thuissituatie van het kind.
  • kindreflex.

Wij kunnen eveneens als neutrale, overkoepelende partner mee helpen nadenken bij moeilijke casussen.