Sensorisch profiel.

Bij project ' BinnensteBuiten' kan men o.a. terecht voor de opmaak van een sensorisch profiel.

Een sensorisch profiel geeft inzicht in de wijze waarop iemand prikkels verwerkt en hoe sterk iemand op verschillende prikkels reageert

Het profiel wordt opgesteld op basis van een in te vullen vragenlijst, al dan niet in combinatie met observaties en gesprekken met een gedragsdeskundige of autismedeskundige.

Het opmaken van een sensorisch profiel kost €100.

Dit wordt gecombineerd met een intake- en evaluatiegesprek.    (2x €45)


Wat mag je hiervoor verwachten:
-Analyse op basis van het gesprek en de vragenlijst ingevuld samen met de ouders of opvoeders.

-Uitgebreide verslaggeving met formulering betreffende een geschikte aanpak op maat.

Daarna kan men er voor kiezen of er eventueel aanvullend begeleiding wordt opgestart.


Verder?

Mensen met autisme kunnen sensorische verwerkingsmoeilijkheden vertonen op allerlei vlakken. 

Sommigen hebben moeite met bepaalde aanrakingen, anderen hebben dan weer moeilijkheden met smaak of geuren die te fel of net te zacht binnenkomen.

Veel motorische problemen vinden een oorzaak binnen de sensorische verwerking.


Opleiding:

Atlass / Verwerkingspatronen van Olga Bogdashina