Training 1.

Autisme bij kinderen tot 12 jaar:

Vanwege de moeilijk te stellen diagnose rondom autisme en autisme verwante stoornissen vinden de meeste officiële diagnosen echter pas op latere leeftijd plaats. 

Sommige kinderen vertonen wel een paar, maar niet alle symptomen van autisme. 

Dan wordt gesproken van een autisme verwante stoornis.

Als ouder kun je een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig herkennen van signalen die kenmerkend zijn voor autisme. 

Sommige van deze signalen horen tevens bij een normale ontwikkeling van het kind. 

Dat betekent dat je zich niet direct zorgen hoeft te maken bij het herkennen van je kind in enkele kenmerken. 

Deze kenmerken alleen zijn dus onvoldoende om de diagnose ASS te stellen. Wel is het zo dat wanneer de meerderheid van de kenmerken van toepassing zijn op jouw kind, dit een indicatie kan zijn voor een ASS.

Welke alarmsignalen zijn er op heel jonge leeftijd en wat kunnen we doen?

Hoe vroeger bij een kind de diagnose van autisme wordt opgemerkt, hoe sneller dit kind de aangepaste zorg kan krijgen.

In deze korte workshop leren we de signalen herkennen die op vroege leeftijd op autisme kunnen wijzen en krijg je een introductie over welke veranderingen je als ouder al kan doen in je communicatie met jouw kind.

Met deze cursus kun je beslissen of je verder wil gaan voor een officiële diagnose.

  • Dit kan individueel of in een kleine groep.
  • Data op aanvraag.