Aanbod voor zorgverleners.

  • Jullie zoeken een dienst die o.a. aan huis gaat voor opvolging en observatie in het kader van een onderzoek?
  • Er is een gezin die reeds nood heeft aan opvolging en opvoedingsondersteuning, maar de wachtlijsten zijn lang?
  • Er is procesdiagnostiek lopende en men wil opvolging van het kind, de jongere of het gezin?
  • Er is ondersteuning nodig in de instelling of op school?
  • ...

Begeleiding of observatie kan eenmalig, kortdurend of over een langere termijn.

Wij werken freelance en op factuur volgens de prijslijst.

Voor een uitgebreide verslaggeving wordt eenmalig € 30 extra gefactureerd naast een gewone consultatie. 

Na elk bezoek wordt een kort verslag geschreven ter opvolging. Zo zijn alle partijen op de hoogte. 

Er is ruimte voor overleg en intervisie zo gewenst.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.