Hoe werken wij?


Je kan bij ons terecht voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van 0 - 21 jaar.

In de praktijk hebben we ons doorheen de jaren ook gespecialiseerd in het begeleiden van baby's, kinderen & jongeren met een (mentale) beperking.

Afhankelijk van de zorgen en noden van de cliënt en/of zijn omgeving kunnen we werken rond:

 • psycho-educatie

 • diagnose plaatsen

 • omgaan met verandering

 • omgaan met gevoelens en emoties

 • creatieve spelactiviteiten om communicatie te bevorderen

 • aanleren/bevorderen van sociale en communicatieve vaardigheden

 • begeleiden bij plannen en organiseren

 • begeleiden bij het opmaken van een structuurbord aan de hand van pictogrammen. 

 • advies bij moeilijke opvoedingssituaties

 • advies bij moeilijk eetgedrag, eetproblemen

 • contact met school/leerkrachten

 • stimuleren van cognitieve, motorische en emotionele ontwikkeling

Er is ook een mogelijkheid tot diagnostiek.


Wij ondersteunen de ouders ook praktisch in de aanvraag van de zorgtoeslag

VAN ADVIESGESPREK TOT BEGELEIDING

De begeleiding vindt plaats in de praktijk of aan huis.

De frequentie is afhankelijk van de nood van de cliënt of zijn omgeving. Het kan een éénmalig adviesgesprek zijn of meerdere intensievere gesprekken.

Voor elke nieuwe aanvraag is er een intakegesprek nodig. Zo komen we tot een goede beeldvorming en wordt de vraag helder.

ALTIJD SAMEN

Om een zo optimaal mogelijke ondersteuning te geven is het belangrijk om met alle betrokken partijen samen te werken. Doorheen de begeleiding zal er dan ook regelmatig overleg zijn met de omgeving van de cliënt :

 • ouders

 • broers en/of zussen

 • school en leerkrachten

 • stageplaats

 • ...

VAN KINDEREN TOT JONGEREN EN (JONG)VOLWASSENEN

Werken met kleine kinderen: focus op spelontwikkeling, communicatie via spel uitlokken en bevorderen, werken met concrete materialen zoals handpoppen, speelhuisjes...

Observatie bij kinderen / baby's / lagere schoolkinderen in functie van diagnostiek i.s.m. een multidisciplinair team.

Werken met lagere schoolkinderen: focus op sociaal-emotionele ontwikkeling met onder meer gezelschapspelen, sociale leerverhalen, werken rond weerbaarheid, rollenspel + focus op psycho-educatie: wie ben ik? 

Werken met jongeren en (jong)volwassenen: psycho-educatie, plannen en organiseren, opstellen examenplanning, ondersteuning op vlak van stage, vakantiejob, sociale contacten, relaties, gezinsleven, invullen vrije tijd, ...